Nẹp thảm

Liên hệ

Sử dụng nẹp thảm trang trí là xu hướng trong thiết kế nội thất. Sự kết hợp nẹp trang trí cùng các loại vật liệu tạo nên bức tranh tổng thể nội thất hoàn hảo hơn. Sản phẩm nẹp thảm không thể nào thiếu để giúp xử lý cũng như hoàn thiện công trình trang trí. Chủ yếu sản phẩm sẽ được ứng dụng để nẹp mép thảm, chắn đầu thảm, liên kết thảm với sàn nhà.